Διαβάστε προσεκτικά τα ακόλουθα, καθώς η αγορά ή η χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας καθώς και του ιστότοπου αυτού (shop.noeticblue.com) υποδηλώνει ότι έχετε διαβάσει και αποδεχτεί την Πολιτική Απορρήτου μας. (Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε ή να τροποποιήσουμε την Πολιτική Απορρήτου μας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.)

Αυτός ο ιστότοπος, shop.noeticblue.com, ανήκει και λειτουργεί από την NOETICBLUE O.E.  (εφεξής θα αναφέρεται ως NOETICBLUE, εμείς ή Εταιρεία). Διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε την Πολιτική Απορρήτου μας πριν κάνετε λήψη ή χρήση οποιουδήποτε υλικού ή προϊόντος από το shop.noeticblue.com ή αποστείλετε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία σε αυτόν τον ιστότοπο.

Η εταιρεία μας δίνει μεγάλη σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσει όσο το δυνατόν περισσότερο την ασφάλειά των πληροφοριών σας.

Οποιεσδήποτε πληροφορίες παρέχετε στη NoeticBlue Ο.Ε. μέσω αυτού του ιστότοπου (shop.noeticblue.com) θα διατηρούνται και θα είναι προσβάσιμες μόνο από την NoeticBlue Ο.Ε.

Η NoeticBlue δεν θα αποκαλύψει πληροφορίες για οποιονδήποτε μεμονωμένο χρήστη σε οποιαδήποτε οντότητα, εκτός από τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία ή τις έγκυρες νομικές διαδικασίες.

Ορισμένα τμήματα του ιστότοπου ενδέχεται να σας επιτρέψουν να ανεβάσετε πληροφορίες που θα σας ταυτοποιήσουν. Εάν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα μέρη του ιστότοπου και να υποβάλετε πληροφορίες, η NoeticBlue θα χρησιμοποιήσει μόνο τα προσωπικά στοιχεία που παρέχονται για την παροχή των συγκεκριμένων πληροφοριών ή υπηρεσιών που ζητήσατε.

Χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας, η NoeticBlue δεν θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας σας για κανέναν άλλο σκοπό. Είναι σημαντικό για εμάς η εμπειρία σας από τον ιστότοπο αυτό να είναι θετική.

Για το σκοπό αυτό, υποσχόμαστε να κάνουμε τα πάντα για να σεβαστούμε τα δικαιώματά σας.