Διαβάστε προσεκτικά τα ακόλουθα, καθώς η αγορά ή η χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας υποδηλώνει ότι έχετε διαβάσει και αποδεχτεί τους Όρους και τις Προϋποθέσεις μας. (Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε ή να τροποποιήσουμε τους τρέχοντες Όρους και Προϋποθέσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.)

Αυτός ο ιστότοπος, shop.noeticblue.com, ανήκει και λειτουργεί από την NOETICBLUE O.E.  (εφεξής θα αναφέρεται ως NOETICBLUE, εμείς ή Εταιρεία). Διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις μας πριν κάνετε λήψη ή χρήση οποιουδήποτε υλικού ή προϊόντος από το shop.noeticblue.com. 

Θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις μας καθώς η αγορά ή η χρήση οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσιών και η χρήση αυτού του ιστότοπου και οποιωνδήποτε υλικών ή προϊόντων που διατίθενται εδώ δηλώνει ότι συμφωνείτε με τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις και ότι συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, τότε θα πρέπει να αποχωρήσετε αμέσως από αυτόν τον ιστότοπο, να μην χρησιμοποιήσετε κανένα από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που διατίθενται στο παρόν και/ή να μην εγγραφείτε σε αυτήν την υπηρεσία.

1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Σε καμία περίπτωση η NOETICBLUE δεν φέρει ευθύνη για άμεσες, έμμεσες, ειδικές, τυχαίες ή άλλου είδους ζημίες, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, απώλειας δεδομένων ή κέρδους, που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των δεδομένων που προσφέρονται από αυτόν τον ιστότοπο, ακόμη και αν η NOETICBLUE ή ένας εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. 

Εάν η χρήση δεδομένων από αυτόν τον ιστότοπο έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη για επισκευή ή διόρθωση εξοπλισμού ή δεδομένων, αναλαμβάνετε οποιοδήποτε κόστος.

2. ΑΔΕΙΑ

Τα ψηφιακά προϊόντα μας δημιουργούνται για το WordPress, ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα που κυκλοφορεί με τη δημόσια άδεια GNU http://www.gnu.org/licenses/gpl.html

2.α Διάρκεια άδειας και ανανέωση

Οι άδειες χρήσης είναι έγκυρες μέχρι να ανανεωθούν. Απαιτείται ένα έγκυρο και ενεργό κλειδί άδειας χρήσης για να έχετε πρόσβαση σε ενημερώσεις, υποστήριξη και λήψεις για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αγοράσατε.

2.β Ενημερώσεις λογισμικού

Οι ενημερώσεις των προϊόντων περιλαμβάνονται εφόσον η άδεια χρήσης είναι έγκυρη. Εάν διαθέτετε ένα έγκυρο και ενεργό κλειδί άδειας χρήσης, οι ενημερώσεις θα παραδίδονται αυτόματα από τον πίνακα ελέγχου του WordPress.

2.γ Υπηρεσίες υποστήριξης

Η υποστήριξη για τα αγορασμένα προϊόντα παρέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας χρήσης. Εάν η άδειά σας έχει λήξει και θέλετε να λάβετε υποστήριξη, πρέπει να ανανεώσετε το κλειδί άδειας χρήσης ή να αγοράσετε μια νέα άδεια χρήσης για το προϊόν για το οποίο θέλετε να λάβετε υποστήριξη.

Λάβετε υπόψη ότι μπορούμε να προσφέρουμε υποστήριξη μόνο για τον ιστότοπο όπου έχει ενεργοποιηθεί το κλειδί άδειας χρήσης.

2.δ Επιστροφές χρημάτων

Εάν πιστεύετε ότι η αγορά ενός προϊόντος δεν ήταν η σωστή απόφαση και πιστεύετε ότι το προϊόν που αγοράσατε δεν είναι κατάλληλο για τις ανάγκες σας, θέλουμε να παραμείνετε ικανοποιημένοι. Εντός 15 ημερών από την αγορά, η NOETICBLUE θα επιστρέψει το πλήρες τίμημα που καταβλήθηκε κατόπιν αιτήματος και σύμφωνα με την εκάστοτε Πολιτική Επιστροφών

Τα αιτήματα επιστροφής χρημάτων πρέπει να αποστέλλονται μέσω της πλατφόρμας υποστήριξης. Για να λάβετε μια γρήγορη απάντηση, ενημερώστε μας ότι θα θέλατε επιστροφή χρημάτων, με μια σαφή εξήγηση του γιατί δεν είστε ευχαριστημένοι από τη λειτουργικότητα του προϊόντος. 

Θα μας ήταν χρήσιμο να γνωρίζουμε τι πήγε στραβά ή πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη δουλειά μας. Δεν παρέχονται επιστροφές χρημάτων μετά από 15 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς σας.

2.ε Εξαιρέσεις επιστροφής χρημάτων

  • Δεν παρέχονται δεύτερες επιστροφές χρημάτων εάν έχετε ήδη λάβει επιστροφή χρημάτων για το ίδιο προϊόν μία φορά στο παρελθόν.
  • Δεν παρέχονται επιστροφές χρημάτων για περισσότερα από 3 διαφορετικά προϊόντα. Το πολύ 3 προϊόντα στο ιστορικό αγορών σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα μπορούν να επιστραφούν.

2.ζ Ανάκληση άδειας και ακύρωση αδειών

Δεν επιτρέπεται να παρέχετε άμεση ή έμμεση πρόσβαση στο περιεχόμενο ή τις λήψεις μας, να μεταπωλείτε, να κοινοποιείτε ή να δημοσιεύετε διαπιστευτήρια συνδρομής της NOETICBLUE ή πρόσβαση.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την παροχή υπηρεσιών ή να ακυρώσουμε την άδεια χρήσης σας καθώς και να ανακαλέσουμε την πρόσβαση σας για οποιοδήποτε λόγο κρίνουμε κατάλληλο.

3. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ

Δεν μπορείτε να διεκδικήσετε πνευματική ή αποκλειστική ιδιοκτησία σε κανένα από τα προϊόντα μας, τροποποιημένα ή μη. Όλα τα προϊόντα είναι ιδιοκτησία της NOETICBLUE. Τα προϊόντα μας παρέχονται «ως έχουν» χωρίς κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή. Σε καμία περίπτωση το νομικό μας πρόσωπο δεν ευθύνεται για ζημίες που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, άμεσες, έμμεσες, ειδικές, τυχαίες ή άλλες ζημίες ή απώλειες που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των προϊόντων μας.

Δεν επιτρέπεται η μεταπώληση, η κοινή χρήση ή η δημοσίευση διαπιστευτηρίων συνδρομής ή πρόσβασης. Δεν επιτρέπεται να παρέχετε άμεση ή έμμεση πρόσβαση στο περιεχόμενο ή τις λήψεις μας.

4. ΕΓΓΥΗΣΗ

Τα προϊόντα μας παρέχονται «ως έχουν» χωρίς κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή. Δεν εγγυόμαστε ότι τα προϊόντα θα λειτουργούν σε όλα τα προγράμματα περιήγησης, ούτε εγγυόμαστε ότι τα προϊόντα μας θα είναι λειτουργικά με όλες τις εκδόσεις του WordPress. Δεν εγγυόμαστε τη συμβατότητα με πρόσθετα άλλων προμηθευτών, scripts ή εφαρμογές τρίτων.

5. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Οι ενημερώσεις προϊόντων είναι διαθέσιμες σε πελάτες που έχουν κάνει μια αγορά και διαθέτουν ενεργή άδεια χρήσης. Όλα τα προϊόντα είναι πάντα σχεδιασμένα ώστε να είναι συμβατά με την πιο πρόσφατη διαθέσιμη έκδοση του WordPress όπως αυτό περιγράφεται στην Πολιτική Υποστήριξης, αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα παλαιότερα προϊόντα θα είναι συμβατά με μελλοντικές εκδόσεις του WordPress. Ωστόσο, δεσμευόμαστε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να κάνουμε όλα τα προϊόντα συμβατά με μελλοντικές εκδόσεις του WordPress.

6. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Όλες οι πληρωμές διεκπεραιώνονται μέσω VIVA Payments, PayPal ή Stripe.

7. ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Αφού λάβουμε επιτυχώς την πληρωμή σας, τα στοιχεία του προϊόντος σας θα σταλούν στη διεύθυνση email που καταχωρίσατε. Αυτό μπορεί να διαρκέσει έως και 1 ώρα, αλλά συνήθως συμβαίνει μέσα σε λίγα λεπτά. Εάν δεν λάβετε email μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του συστήματος υποστήριξης μας.

Επιπλέον, αμέσως μετά την αγορά, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα προϊόντα που αγοράσατε από την περιοχή “Ο Λογαριασμός μου” στον ιστότοπό μας.

8. ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΜΩΝ

Η NOETICBLUE διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιεί ή να διακόπτει, προσωρινά ή μόνιμα, μια συνδρομή, υπηρεσία ή άδεια χρήσης ενός προϊόντος (ή οποιοδήποτε μέρος αυτής) με ή χωρίς προειδοποίηση. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές των προϊόντων μας μεμονωμένα ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.