Πολιτική Αδειών

Τα προϊόντα μας δημιουργούνται για το WordPress, ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα που κυκλοφορεί με τη δημόσια άδεια GNU http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. Επομένως, οποιοδήποτε μέρος των προϊόντων μας που αποτελεί παράγωγο έργο του WordPress έχει επίσης άδεια χρήσης σύμφωνα με την GPL 3.0.

Απαιτείται ένα έγκυρο και ενεργό κλειδί άδειας χρήσης για να έχετε πρόσβαση σε ενημερώσεις, υποστήριξη και λήψεις για τα προϊόντα που αγοράσατε.

Περιορισμοί στη χρήση του λογισμικού

Τα προϊόντα μας πωλούνται με άδεια χρήσης. Η αγορά των προϊόντων μας δε σας παραχωρεί δικαιώματα ιδιοκτησίας στον πηγαίο κώδικα του λογισμικού και το ίδιο το λογισμικό. Όλα τα δικαιώματα, οι φωτογραφίες, τα λογότυπα, η συσκευασία, η τεχνογνωσία και το λογισμικό που αναπτύσσεται παραμένουν στην ιδιοκτησία της εταιρείας.

Δεν επιτρέπεται η διάθεση, υπενοικίαση, μεταπώληση, παραχώρηση ή δανεισμός του λογισμικού σε τρίτους. Δεν επιτρέπεται να αντιγράψετε το λογισμικό για λόγους εφεδρείας ή αρχειοθέτησης. 

Σε περίπτωση που η εταιρεία υποψιαστεί υποκλοπή των προγραμμάτων η παρατυπία αυτών έχει το δικαίωμα απενεργοποίησης της άδειας χρήσης του προϊόντος μέχρι να αποσαφηνιστεί η ανωτέρω πράξη.

Ενημερώσεις λογισμικού

Οι ενημερώσεις των προϊόντων περιλαμβάνονται εφόσον η άδεια χρήσης είναι έγκυρη. Εάν διαθέτετε ένα έγκυρο και ενεργό κλειδί άδειας χρήσης και το προϊόν σας το υποστηρίζει, οι ενημερώσεις θα παραδίδονται αυτόματα από τον πίνακα ελέγχου του WordPress. Εάν το προϊόν σας δεν υποστηρίζει αυτόματες ενημερώσεις, τότε μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη της ενημερωμένης έκδοσης από τη σελίδα “Ο Λογαριασμός μου” και στη συνέχεια στην καρτέλα “Μεταφορτώσεις” στον ιστότοπό μας.